følgende vores artikel af 20. juni, vedrørende forholdet mellem Qatar Sport Investment og International Federation of Padel, mange af jer forstod ikke hvad "lavet FIP ​​med QSI som aktionærer i Premier Padel"ved at fremhæve en evt.interessekonflikt".

Luigi Carraro er både præsident for International Federation of Padel og samtidig medlem af bestyrelsen for Premier Padel.

FIP er bestemt "ejer af Premier Padel” som Luigi Carraro jævnligt minder os om. Samtidig er QSI, dets partner, også tilknyttet Premier Padel som det tydeligt fremgår af Qatar offentligt dokument fra Qatar Financial Center.

FIP var meget involveret i World Padel Tour frem til 2021. Og pludselig havde vi en holdningsændring fra det internationale organs side.

Bemærk, at World Padel Tour også nydt godt af sit monopol indtil 2021. Dette kredsløb har ikke længere støtte fra FIP og befinder sig i en kompliceret situation.

APT Padel Tour, som kunne få støtte fra FIP, har det stadig ikke.

I dag anerkender FIP derfor kun ét professionelt kredsløb: Premier Padel.

Inden for rammerne af Greenweez Paris Premier Padel Major, vi vil forsøge at se mere klart med Luigi Carraro.

Frank Binisti

Franck Binisti opdager padel på Club des Pyramides i 2009 i Paris-regionen. Siden padel er en del af hans liv. Du ser ofte ham turnere i Frankrig for at dække de største begivenheder i padel français.