Kære læsere, det er din tur!

Padel Magazine vil altid forblive gratis for sine læsere.

Men vi vil aldrig sige nej til lidt hjælp

Dette er grunden til, at vi har oprettet en donationsplatform, der også giver dig mulighed for det AT VINDE.

Hvordan? 'Eller' Hvad? ved at blive medlem af Padel Magazine.

* Betaling sker via den sikre PAYPAL-platform. Du har brug for en PayPal-konto eller opret en. 🙂  Et spørgsmål ? kontakt@padelmagazine.fr

BLI MEDLEM

X